Waar kunnen we u bij helpen?

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) -

Cliëntondersteuning Wmo is een recht van iedere inwoner. Gemeenten hebben afspraken gemaakt welke organisaties cliëntondersteuning mogen aanbieden.
Wij doen dit per 15-08-2022 voor Edam-Volendam.

Ik heb een vraag en dan?


Heeft u hulp en ondersteuning nodig bij het vinden van passende hulp en ondersteuning dan neemt u eerst contact op met het Wijksteunpunt van Edam, Volendam of Oosthuizen.
Zij denken met u mee, geven advies en wijzen u de weg.
Telefoon: 0299 - 391507.

Komt u er niet uit met het Breed Sociaal loket of de SMD dan kunt u zich laten ondersteunen door een onafhankelijk cliëntondersteuner van Centrum OCO.


Onafhankelijke Cliëntondersteuning


Binnen de gemeente Edam-Volendam werkt Centrum OCO, indien nodig, samen met de verschillende organisaties. Binnen dit netwerk maken wij gebruik van elkaars kennis en ervaring.
Er wordt in samenspraak met u gekeken welke oplossing het beste bij u past.

Centrum OCO richt zich specifiek op de ombudsfunctie bij de cliëntondersteuning (zie hieronder) en wij ondersteunen hierbij zowel de cliënt, hun (wettelijk) vertegenwoordiger als hun mantelzorger.
Inloopspreekuur Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Bij de wijksteunpunten van Edam, Volendam en Oosthuizen kunt u als inwoner al uw vragen kwijt over zorg en/of ondersteuning. Binnen het wijksteunpunt werken beroepskrachten en vrijwilligers van diverse organisatie samen. Ook wij houden daar spreekuur.


Heeft u behoefte aan de ombudsfunctie Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

Op elke xxx tussen xx en xx uur is onze collega Saskia Vlaar en op elke xxx tussen xx en xx uur is onze collega Désirée Lookman aanwezig op het stadskantoor om uw vragen te beantwoorden. Ook is het mogelijk om op een andere dag en tijdstip een afspraak te maken. Wilt u liever niet naar het stadskantoor komen? Dat kan, dan maken we een afspraak op een andere locatie.

Stadskantoor, W van der Knoopdreef 1, 1132 KN, VOLENDAM


Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

U wordt ondersteund als u een andere invulling wilt van de zorg of ondersteuning en/of de zorg of ondersteuning wordt niet conform de afspraken geleverd.
In overleg met u wordt de situatie onderzocht en bekeken wat u zelf kan doen en/of heeft ondernomen. U krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig is cliëntondersteuning aanwezig bij een gesprek met de zorgaanbieder.


Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep kunt u ondersteund worden. U wordt geïnformeerd over de procedure en risico's van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de positie die u daarin heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan u voorgelegd en afgewogen.