Waar kunnen we u bij helpen?

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) -

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wmo is een recht van iedere inwoner en is gratis. Gemeenten hebben afspraken gemaakt welke organisaties cliëntondersteuning mogen aanbieden.
Wij doen dit sinds 15-08-2022 voor de gemeente Edam-Volendam.


Spreekuur Onafhankelijke Cliëntondersteuning


Bij de wijksteunpunten van Edam, Volendam en Oosthuizen kunt u als inwoner al uw vragen kwijt over zorg en/of ondersteuning. Er wordt in samenspraak met u gekeken welke oplossing het beste bij u past. Binnen het wijksteunpunt werken beroepskrachten en vrijwilligers van diverse organisatie samen. Ook wij houden daar spreekuur.


Heeft u behoefte aan Onafhankelijke Cliëntondersteuning?

Op maandagmiddag en donderdagmiddag zijn onze collega's Saskia Vlaar en Désirée Lookman op afspraak aanwezig op het wijksteunpunt Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, 1135 GP Edam.
Het is ook mogelijk om op een andere dag en tijdstip een afspraak te maken. Wilt u liever niet naar het wijksteunpunt komen? Ook dat kan, dan maken we een afspraak op een andere locatie, dat kan ook thuis als u dat prettig vindt.
Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

U wordt ondersteund als u een andere invulling wilt van de zorg of ondersteuning en/of de zorg of ondersteuning wordt niet conform de afspraken geleverd.
In overleg met u wordt de situatie onderzocht en bekeken wat u zelf kan doen en/of heeft ondernomen. U krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig is cliëntondersteuning aanwezig bij een gesprek met de zorgaanbieder.


Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep kunt u ondersteund worden. U wordt geïnformeerd over de procedure en risico's van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de positie die u daarin heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan u voorgelegd en afgewogen.