Reviews

Begeleiding en advisering bij Wlz zorg beëindigingstraject.

Op advies van het zorgkantoor NHN ben ik in contact gekomen met Centrum OCO. Op adequate wijze hebben zij mij voorzien van advies en ondersteuning in een zeer complexe casus waarbij (in nauwe samenwerking met het zorgkantoor) zorgbeëindiging aan de orde was. Door hun manier van werken hebben zij er voor gezorgd dat alle partijen die betrokken waren, met elkaar in verbinding werden gebracht. Ze werken laagdrempelig, snel en zijn te allen tijde bereid om mij direct te woord te staan daar waar ik er om vroeg. Hun betrokkenheid was niet alleen voor mij van grote waarde maar ook voor de cliënt en zijn mantelzorger.

L. v.d. H.Hulp bij plotseling vertrek uit verpleeghuis


Bij deze willen wij Centrum OCO hartelijk danken voor wat jullie tot nu toe allemaal voor ons hebben gedaan. De adequate hulp die jullie ons geboden hebben toen wij mijn vader 15 mei uit verpleegtehuis haalden. De perfecte thuiszorg die jullie hebben geregeld. Het luisterend oor. Het wegwijs maken in de wirwar van instanties. Een dikke pluim van ons!! Wij raden jullie echt bij iedereen aan!


M.v.g. W. van V.


Hulp bij PGB-traject


Centrum OCO heeft ons de afgelopen periode zeer vakkundig en efficiënt bijgestaan bij de (indicatie) aanvragen die voor mijn moeder gedaan moesten worden ten aanzien van de zorg en het PGB traject.

Alle contacten met zorgverleners en aanbieders, zorgkantoor en de verzekeringsmaatschappij hebben zij ter hand genomen. Ze zijn zeer doortastend, professioneel, gedreven, maar vooral liefdevol aan het werk gegaan. Ze hebben ons ook goed geadviseerd en begeleid in het proces.

Ik kan hun diensten zeer aanbevelen.

Vriendelijke groet, R.V.


Advies en coördinatie zorgtraject


De cliëntondersteuners bij Centrum OCO heb ik leren kennen als experts op het gebied van hun werk. Zij werken goed.

De combinatie van ervaring en kennis van hebben ervoor gezorgd dat we een zeer vruchtbare momenten hebben meegemaakt.


Groeten S. v. T.