ERVAREN + BETROKKEN


Martine Puhl

Ervaring met mensen met lichamelijke en psychiatrische beperkingen
Ervaring met mensen met lichamelijke en psychiatrische beperkingen

Goede zorg die past, daar ga ik voor. Altijd en overal!
Ik help u graag om de weg in het doolhof van wetten en regeltjes te vinden.

Als u wilt weten of er alternatieven zijn voor uw huidige zorg of wellicht wilt overschakelen naar een Persoonsgebonden Budget, als u ontevreden bent over het zorgplan of als u hulp wenst omdat u een klacht heeft; met al dit soort vragen kan ik u helpen.
Door mijn verpleegkundige achtergrond kan ik gemakkelijker uw zorgsituatie begrijpen. En door mijn jarenlange ervaring bij zorgkantoren en zorgverzekeraars ben ik op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. Samen met u kijk ik graag welke mogelijkheden er zijn zodat u een antwoord op uw vraag of een oplossing voor uw probleem krijgt.


U kunt mij bereiken op 06- 12 71 84 90
E-mail: martinepuhl@centrumoco.nl

Joke Mooij

Ervaring met mensen met psychiatrische, NAH- en VG- en lichamelijke beperkingen
Ervaring met mensen met psychiatrische, NAH- en VG- en lichamelijke beperkingen

Mijn passie is om zorg te regelen vanuit de cliënt zijn eigen regie en kwaliteit van leven.

Ik ben goed in "moeilijke" zorgvragen, waarbij maatwerk nodig is. Ik heb veel ervaring met ouderen, met dementerenden, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel, met Down-syndroom en GGZ.


Ik help bij de vraag, welke zorg precies nodig is in uw situatie en bij het aanvragen, realiseren en verantwoorden van de financiering ervan.

U kunt mij bereiken op 06 - 54 94 28 00
E-mail: jokemooij@centrumoco.nl


Erica Wijngaerd

Ervaring met mensen met zintuigelijke beperkingen en palliatieve zorg
Ervaring met mensen met zintuigelijke beperkingen en palliatieve zorg

Als onafhankelijk cliëntondersteuner ga ik ervoor zorgen dat u de balans behoudt of weer terug krijgt in uw leven. Opeens heb je zorg nodig en moet er heel veel geregeld worden. Je krijgt plotseling te maken met verschillende instanties en organisaties met bijbehorende regel- en wetgeving. Dat kun je ervaren als het terechtkomen in een doolhof.
Door mijn jarenlange ervaring als verzorgende en verpleegkundige kan ik uw situatie goed begrijpen. In combinatie met mijn kennis van wet- en regelgeving kan ik samen met u op zoek gaan naar de meest passende oplossing in uw specifieke situatie.

U kunt mij bereiken op 06- 29 39 20 02 en e-mail: ericawijngaerd@centrumoco.nl

Miranda de Greeuw

Ervaring met ouderen met dementie.
Ervaring met ouderen met dementie.
U hoeft het niet alleen te doen.
De wereld van zorg welzijn is voor veel mensen ingewikkeld. Als onafhankelijk cliëntondersteuner Wet Langdurige Zorg (Wlz) help ik mensen helderheid te scheppen in de mogelijkheden binnen de wereld van zorg en welzijn.
Hoe fijn is het als iemand u op het juiste pad brengt, waardoor uw leven weer in balans is! Beweging creëren in een situatie is wat ik graag doe, waardoor verandering mogelijk is. Ik help bij allerhande vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Het doel is te komen tot een situatie waarbij u de regie over uw leven weer heeft gevonden. Voor mij zijn de kernwaarden respect, eerlijkheid en vertrouwen belangrijk en zo is ook mijn aanpak. Daarnaast zijn verbinding en heldere communicatie voor mij uitgangspunten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.


U kunt mij bereiken op 06- 14 63 85 87
E-mail: mirandadegreeuw@centrumoco.nl

            

             Désirée Lookman

Ervaring met mensen met dementie
Ervaring met mensen met dementie
Bij cliëntondersteuning draait alles om u!
Uw hulpvraag en welzijn staat voorop. Als onafhankelijk cliëntondersteuner sta ik naast u en ben ik uw persoonlijke gids in het doolhof dat het zorgstelsel kan zijn.
Wat houdt dat concreet in? We regelen samen de best passende zorg, zodat u zelf de balans en regie over uw leven behoudt of weer terugvindt. Ik luister en kijk goed hoe u uw leven wilt inrichten en welke zorg en ondersteuning daarbij nodig is. Ook kunt u bij mij terecht voor hulp op gebied van wonen, welzijn, werk en/of inkomen.
Vanuit mijn persoonlijke ervaringen als mantelzorger weet ik hoe het voelt om door de bomen het bos niet meer te zien. Met mijn lange werkervaring in de juridische dienstverlening, als zelfstandig ondernemer en als individueel begeleidster van kwetsbare dementerende ouderen, loods ik u door dit oerwoud heen en vinden we samen de best passende oplossing(en) voor u.

U kunt mij bereiken op 
06 177 131 09
Mail: desireelookman@centrumoco.nl

          Annelies Delsman

Net als in mijn vorige banen vervul ik als onafhankelijk cliëntondersteuner een spilfunctie tussen mens, dienst en product. De rode draad is mensen, verbinden, communiceren, organiseren, puzzelen en creatief zijn. En doelgerichtheid en vasthoudendheid om tot goed resultaat te komen waar alle betrokkenen profijt van hebben. Samenwerking, de menselijke factor, relatie, openheid en vertrouwen staan bij mij voorop.

Ik help u een weg te vinden in ons mooie maar complexe zorgstelsel, zodat u de regie weer in eigen hand krijgt.

U kunt mij bereiken op 06 22508953
Mail: anneliesdelsman@centrumoco.nl

Stephan van der Kamp

U kunt mij bereiken op 06 55 11 84 48
Mail: stephanvanderkamp@centrumoco.nl

Manoeska Verschoor

Ervaring met kinderen met ernstig meervoudig beperkingen
Ervaring met kinderen met ernstig meervoudig beperkingen

Als onafhankelijk cliëntondersteuner sta ik naast de cliënt en de mantelzorger. Samen op weg naar passende zorg!
Het zorglandschap kan een waar doolhof zijn. Ik wijs u de weg en ondersteun u daar waar uw vragen liggen. Bijvoorbeeld bij de (her)aanvraag of het vinden/inregelen van zorg, bij de opstart van uw PGB-administratie of het opstellen van een zorgplan. Maar ook bij kwesties met betrekking tot wonen, welzijn of bijvoorbeeld werk/inkomen kunt u een beroep op mij doen.
Door mijn ervaring als mantelzorger snap ik goed hoe belangrijk het is om de zorg passend geregeld te krijgen. En ook hoe fijn het kan zijn wanneer er iemand naast je staat of je even aan de hand meeneemt, met je meedenkt of voorziet van nieuwe ideeën of inzichten. Buiten de kaders denken is mijn kracht. Mijn medemens een stukje ontzorgen, dat is mijn drive om de zorg ook voor u goed geregeld te krijgen!

U kunt mij bereiken op 06- 83 83 84 66
Mail: manoeskaverschoor@centrumoco.nl

              Willemijn Roest

Ervaring met mensen met dementie
Ervaring met mensen met dementie

Mijn visie is "één en één is drie", samen kun je veel meer bereiken. Dus waarom zelf worstelen met iets waar een ervaren ander je mee kan helpen?
Zo help ik u in mijn rol als onafhankelijk cliëntondersteuner. U wordt geconfronteerd met zaken waar u misschien niet eerder mee in aanraking bent geweest en u vindt het lastig uw weg te vinden in het complexe zorglandschap. Dan kom ik naast u staan en help overzicht te creëren. Ik denk mee over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft en help u bij regeltaken. Ik zoek de oplossing die bij u past, terwijl de regie volledig in uw handen blijft.
Het analyseren van problemen, niet opgeven, organiseren en communiceren zijn mij zeker toevertrouwd. Ik ga doortastend te werk, met empathie en de nodige common sense en kijk verder dan het voor de hand liggende plaatje.

U kunt mij bereiken op 06 51 90 19 90
Mail: willemijnroest@centrumoco.nl

Angelika Plak

Ervaring met kinderen met een (meervoudige) beperking
Ervaring met kinderen met een (meervoudige) beperking

U ontzorgen, mijn kracht.

Met mijn 20 jaar lange ervaring in privé sfeer met 2 kinderen met een beperking kan ik zeggen dat ik uitgebreid in aanraking ben gekomen met alle mogelijke regelzaken rond de zorg, de zorgregels en de (on) mogelijk-heden die er zijn in zorgland. Al jarenlang ben ik werkzaam in de juridische sector waardoor het voor mij makkelijk is om juridische teksten te lezen en te vertalen in een begrijpelijke taal.
Als onafhankelijke cliëntondersteuner zet ik mijn ervaring, kwaliteiten en deskundigheid in om anderen te helpen.

Graag wil ik samen met u uitzoeken hoe ik u en uw familie vanuit vertrouwen, eerlijkheid en respect het beste kan helpen. Ik weet dat voor elk probleem een oplossing is. Doorgaan tot het gewenste gerealiseerd is, is mijn kracht. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.

U kunt mij bereiken op 06 21 65 43 92
Mail: angelikaplak@centrumoco.nl

Hanneke Suvaal

Ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en met paralympische sporters
Ervaring met mensen met een verstandelijke beperking en met paralympische sporters

Ieder mens verdient de steun die hij nodig heeft om toegang te verkrijgen tot de juiste zorg, om zich verder te ontwikkelen, om een inkomen te verwerven, om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. Die steun bied ik graag. Dat doe ik zakelijk scherp en sociaal opgewekt.

Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe ingewikkeld vraagstukken kunnen zijn of zwaar kunnen vallen. Het is dan fijn als iemand meedenkt en helpt te achterhalen waar je het meest bij geholpen bent.

Ik neem mee mijn kennis van het sociaal domein en mijn bedrijfseconomische achtergrond. Ook neem ik mee mijn jarenlange ervaring bij de Nederlandse Spoorwegen, in het onderwijs, in de zorg en in de gehandicaptensport. Vooral neem ik mijzelf mee en laat ik bij moeilijke vragen niet snel los.

U kunt mij bereiken op 06- 47 38 65 63
Mail: hannekesuvaal@centrumoco.nl

             Ingeborg Franx

Ervaring met mensen met zinuigelijke beperking
Ervaring met mensen met zinuigelijke beperking

Sinds 1986 ben ik werkzaam in het ziekenhuis waar ik met veel gedrevenheid en aandacht de (kanker)patiënt op een respectvolle manier begeleid.

In 2020 heb ik mijn onderneming Mantelzorgmakelaar Noord Holland opgericht en mij verder ontwikkeld tot onafhankelijk cliëntondersteuner. Met dezelfde gedrevenheid en aandacht zet ik mij in om u te ondersteunen wanneer Wlz zorg nodig is.

Ik geef u graag goede informatie en uitleg over de mogelijkheden in de wet langdurige zorg (Wlz). Samen met u zoek ik de juiste zorgaanbieders. Als u deze zorg wilt inkopen via een persoonsgebonden budget, kan ik u ook ondersteunen. Bent u niet tevreden over geleverde zorg of is de zorg niet meer toereikend? We kijken samen wat nodig is om dit opnieuw passend en veilig te organiseren. U houdt tijdens het hele proces de regie in eigen handen.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om een professional naast je te hebben wanneer je opeens te maken krijgt met het organiseren van zorg. Het is een onbekende en soms ingewikkelde wereld. Overzicht en duidelijkheid zijn juist belangrijk wanneer je door de bomen het bos even niet meer ziet.

Ik hou erg van organiseren en regelen. In combinatie met eerlijkheid, begrip en doorzettingsvermogen wil ik voor u de professional zijn waar u op kunt rekenen en die naast u staat.

U kunt mij bereiken op 06 12 11 8 088
Mail: ingeborgfranx@centrumoco.nl

Jolanda Vielvoye

Ervaring met dementie/ ouderenproblematiek
Ervaring met dementie/ ouderenproblematiek

Mijn naam is Jolanda Vielvoye, ik ben in 1996 getrouwd met mijn rots in de branding Richard en trotse moeder van een mooie en inspirerende dochter, Julia.

Ik ben gespecialiseerd en weet mijn weg het beste te vinden in de ouderenzorg (V&V), maar ben inmiddels ook goed bekend met alle overige zorgdomeinen.
Mijn kennis over de diverse wetten en regels- en richtlijnen houd ik nauwlettend bij, of het nu gaat om Wmo, Zvw of Wlz. Ik heb kennis van diverse zorgprofielen en de indicatiestelling en weet de (uitgebreide) mogelijkheden om deze in te zetten.
Ik ben bekend met de diverse zorgorganisaties en overige disciplines in mijn regio's en weet gemakkelijk te verbinden, samen te werken en over te dragen. Hierdoor weet ik met mijn passie en hart voor ouderen, hen en hun naasten goed te infomeren en ondersteun graag bij het organiseren van de juiste zorg en ondersteuning. Ook bemiddel ik bij vragen en/of klachten en ga mee met moeilijke gesprekken met artsen of overige specialisten.

Daarnaast ben ik goed bereikbaar, flexibel inzetbaar en heb altijd tijd voor een luisterend oor.

U kunt mij bereiken op 06 39 17 37 90
Mail: jolandavielvoye@centrumoco.nl