Waar kunnen we u bij helpen?

 - Wet Langdurige Zorg (Wlz) -

Informatie en Advies

U krijgt informatie en advies over het Wlz-zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
U wordt wegwijs gemaakt ten aanzien van alle beschikbare informatie die er is.

Ondersteuning bij opstellen van een persoonlijk plan

U krijgt ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan, voorafgaand aan de realisatie van intramurale zorg. Uitgangspunt hierbij is de visie van u zelf op uw  leven.

Ondersteuning bij het kiezen van een passende Zorg

U krijgt ondersteuning bij de keuze voor de best passende Wlz-zorg. Hierbij ontvangt de u informatie over de mogelijke leveringsvormen en een advies over welke leveringsvorm het best past bij uw situatie. Ook krijgt u ondersteuning bij de keuze voor een Wlz-zorgaanbieder. Hierbij wordt informatie gegeven over Wlz-zorgaanbieders die passende zorg kunnen leveren. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund bij het maken van een keuze voor een passende Wlz-zorgaanbieder.


Ondersteuning bij opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Ondersteuning wordt geboden bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en bij de zorgplan besprekingen (na aanvang van de zorglevering) en evt. aanvragen van een herindicatie.
U krijgt uitleg over wat er in een zorgplan hoort te staan en waar een zorgplan aan moet voldoen en wat de taken en verantwoordelijkheden van de Wlz-zorgaanbieder zijn.
De cliëntondersteuner geeft u handvatten en tips om zelfstandig het gesprek aan te gaan. Indien gewenst, als een zelfstandig gesprek voor u moeilijk is, en u nadrukkelijk ondersteuning wenst kan de cliëntondersteuner ook aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking.


Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

U wordt ondersteund als u een andere invulling wilt van de zorg en/of de zorg wordt niet conform de afspraken geleverd.
In overleg met u wordt de situatie onderzocht en bekeken wat u zelf kan doen en/of heeft ondernomen. U krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig zijn wij aanwezig bij een gesprek met de Wlz-zorgaanbieder.


Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep kunt u ondersteund worden.
U wordt geïnformeerd over de procedure en risico's van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de positie die u daarin heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan u voorgelegd en afgewogen.