Ombudsfunctie Wmo

Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

U wordt ondersteund als u een andere invulling wilt van de zorg en/of de zorg niet conform de afspraken geleverd wordt.
In overleg met u wordt de situatie onderzocht en bekeken wat u zelf kan doen en/of heeft ondernomen. U krijgt advies over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig zijn wij aanwezig bij een gesprek met de zorgaanbieder.Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep kan u ondersteund worden. Wij kunnen u helpen bij (her)indicaties en (her)beschikkingen.
U wordt geïnformeerd over de procedure en risico's van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de positie die u daarin heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan u voorgelegd en afgewogen.